Dịch vụ Beiersdorf

Vui lòng tìm thêm những dịch vụ khác tại trang web của Beiersdorf toàn cầu www.Beiersdorf.com
Vui lòng lưu ý toàn bộ nội dung được thể hiện bằng Tiếng Anh.

Yêu cầu in tài liệu

Yêu cầu tìm tài liệu về  Báo Cáo Trong Năm của Beiersdorf AG hiện tại hoặc  những Báo Cáo đã qua  trong năm? Bạn có thể yêu cầu  về tất cả báo cáo  tại đây. 

Cập nhật tin tức nội bộ 

Bạn có muốn được gửi thông báo về những thông tin quan trọng từ Beiersdorf không? Hãy tham gia cập nhật tin tức nội bộ! 

Dịch vụ nhắc nhở

Bạn có muốn được cập nhật tự động về những thông tin quan trọng từ Beiersdorf không? Hãy tham gia cập nhật tự động tin tức nội bộ

Trụ sở chính Beiersdorf 

Bạn đang tìm hiểu thêm thông về Beiersdorf trên toàn cầu, bạn không thể tìm tại đây? Vui lòng liên hệ tại trụ sở chính! 

Thông tin mới về Beiersdorf toàn cầu

Bạn có mong muốn cập nhật tin mới nhất từ Beiersdorf? Vui lòng click vào đường dẫn bên dưới để  tìm thêm thông tin tại Beiersdorf.com. Tất cả thông  tin đều được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Trung tâm truyền thông

Trung tâm truyền thông

Tìm thông tin về những tài liệu bằng  hình ảnh, phim và video bằng cách download tại trung tâm truyền thông quốc tế 

Vào trung tâm truyền thông