Nhãn Hiệu Của Chúng Tôi

Mạnh và Thành Công - Khắp Toàn Cầu

Gần Gũi Với Người Tiêu Dùng

Sản Phẩm Đáp Ứng Cho Nhu Cầu Chăm Sóc Da

Những sản phẩm của Beiersdorf thành công ở khắp nơi trên thế giới bởi vì sự tin dùng vào sản phẩm. Để niềm tin này được  phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, chúng tôi có những kế hoạch đầu tư bền vững trong những nghiên cứu các bệnh về da và về những công nghệ cải tiến, dựa trên những phân tích theo xu hướng địa phương và toàn cầu và sự đồng nhất các thương hiệu trên toàn cầu. 

Thương hiệu của Beiersdorf  luôn theo xu hướng thống nhất quốc tế kết hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong khu vực bởi vì không có thị trường nào là giống nhau và sẽ có những yêu cầu khác nhau về sản phẩm chăm sóc da thích hợp cho người tiêu dùng từ lục địa này đến lục địa khác. Chúng tôi đúc kết kinh nghiệm thông qua những kết quả nghiên cứu tiêu dùng và tại trung tâm nghiên cứu về Da trong khu vực.

Một trong những yếu tố dẫn đến thành công của chúng tôi trên toàn cầu là khả năng cải tiến đổi mới sản phẩm liên tục. Những hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm luôn đóng vai trò quan trọng trong tổ chức của tập đoàn Beiersdorf. Nhiều kết quả của những dự án Nghiên Cứu & Phát Triển sản phẩm của chúng tôi như sáng chế ra dòng sản phẩm kem NIVEA là cuộc cách mạng về sản phẩm chăm sóc da vào năm 1911, giúp chúng ta thiết lập nên một tiêu chuẩn mới trên toàn cầu.