Imprint

Beiersdorf Việt Nam
Centec Tower
Lầu 18, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM
Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3939 3921
Fax: +84  8 3939 3917

Email: Phuong.DoThiNgoc@beiersdorf.com

Liên hệ

Bạn đại diện: 

  • Stefan F. Heidenreich (Chủ tịch hội đồng quản trị)
  • Jesper Andersen
  • Ralph Gusko
  • Thomas Ingelfinger
  • Stefan De Loecker
  • Zhengrong Liu

Tất cả các nhãn hiệu được đăng ký bản quyền thuộc tập đoàn Beiersdorf AG. 

Đăng ký thương mại/ Số đăng ký: Đăng ký thương mại tại Hamburg HRB 1787

 Mã số thuế: DE 118 513 961 

Quản trị trang web
Jana Behrens
Corporate Communications

Liên hệ