Liên hệ

Beiersdorf Việt Nam
Centec Tower
Lầu 18, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM
Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3939 3921
Fax: +84  8 3939 3917

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm hoặc nhãn hàng, vui lòng truy cập vào trang web của từng nhãn hàng tại đây. 

Cảm ơn những câu hỏi, đề nghị và những phản hồi của bạn. Vui lòng hoàn thành thông tin của bạn theo trình tự bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể. 

Tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ những chính sách của công ty Beiersdorf và đồng ý với những điều kiện và điều khoản đã nêu trên.