Địa chỉ

Beiersdorf Việt Nam
Centec Tower
Lầu 18, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM
Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3939 3921
Fax: +84 8 3939 3917