Chiến lược của chúng tôi: Chương Trình Nghị Sự Xanh

Luôn có cảm nhận chính xác về nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng, kỉ luật trong phương pháp quản lý thương hiệu, cùng với những công trình nghiên cứu và phát triển đẩy mạnh cải tiến sản phẩm đã xây dựng nên Beierdorf ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn làm điều đó tốt hơn trong tương lai, từng bước một, tiếp tục duy trì phát triển một cách bền vững lâu dài. Tầm nhìn mục tiêu của chúng tôi là trở thàng sản phẩm chăm sóc da số 1 thế giới trên các thị trường và trong các nghành hàng liên quan. Chương trình Nghị Sự Xanh là kim chỉ nam của chúng tôi. Được giới thiệu vào năm 2012, Chương Trình Nghị Sự Xanh xác định kế hoạch chúng tôi cần làm để đối mặt với những thách thức của tương lai để từ đó vươn tới mục tiêu chúng tôi đề ra. Chương trình chiến lược này tập trung vào việc tăng cường sức mạnh thương hiệu, tăng năng lực đổi mới sáng tạo, mở rộng sang những thị trường mới nổi và phát triển nguồn lực nhân viên.

Sơ Lược Về Chương Trình Nghị Sự Xanh

Sơ lược về Blue Agenda