Làm Việc tại Beiersdorf


Tài sản quý giá nhất chúng tôi có được chính là văn hóa tập đoàn và những nhân viên tâm huyết

Sự thành công không ngừng chỉ có thể đạt được khi mỗi người có cơ hội để sử dụng toàn bộ thế mạnh của mình. Điều này hoàn toàn đúng cho mỗi cá nhân, tập thể và toàn công ty. Văn hóa đặc trưng của Beiersdorf chính là khuyến khích mỗi nhân viên làm việc hết mình mỗi ngày.
Zhengrong Liu – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn - Phụ Trách Nguồn Nhân Lực

Ba lý do để làm việc tại Beiersdorf

 • Phát Triển Cá Nhân
 • Tiên Phong Đổi Mới
 • Làm Việc Nhóm
 • Phát Triển Cá Nhân

  Hướng Đến Tiềm Năng Tối Đa Của Bạn

  Để giúp bạn đạt đến tiềm năng tối đa của mình, Beiersdorf đầu tư rất nhiều cho sự phát triển cá nhân, cả về chuyên môn lẫn đời sống cá nhân. Chúng tôi tạo điều kiện cho những mục tiêu công việc cá nhân để bạn có thể làm tốt nhất công việc mỗi ngày. Xem kế hoạch phát triển cá nhân như là nền tảng, chúng tôi đảm bảo để tất cả nhân viên tại Beiersdorf đạt được năng lực tốt nhất.

 • Tiên Phong Đổi Mới

  Chúng tôi luôn chào đón những cải tiến và sáng tạo

  Beiersdorf trao phó trách nhiệm đến từng nhân viên trong từng khởi đầu công việc. Những thử thách luôn chào đón bạn cũng như sự hỗ trợ bạn nhận hằng ngày. Và chúng tối luôn chào đón những giải pháp sáng tạo - bởi vì đó là mở đầu duy nhất cho những cải tiến thành công.

 • Làm Việc Nhóm

  Hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể đạt được mọi mục tiêu

  Tinh thần làm việc nhóm và sự tôn trọng lẫn nhau là trọng tâm của văn hóa tập đoàn. Sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau là nền tảng cho môi trường làm việc nơi mà nhân viên có thể được phát triển tối đa và đạt đến những thành tích vượt bật.

Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Bạn sẽ tham gia với chúng tôi? Hãy xem thêm những vị trí đang tuyển dụng.

Chuyển đến trang tuyển dụng